Effektiv ränta

Termen effektiv ränta har tagits fram av Konsumentverket för att hitta ett sätt att standardisera en jämförelse av årskostnader för ett lån. Detta behövs främst för att de flesta lån tas på minst ett år och räknas ut efter årsränta. Snabblån eller som de bland annat också kallas: smslån, mikrolån, onlinelån, snabbt lån mm. tecknas på korta perioder som till exempel 30 dagar. Därför så använder man termen effektiv ränta för att visa vad kostnaden skulle bli om man betalade lånet med ränta under ett år.

Företagen som erbjuder snabbt lån tycker att detta sätt att räkna blir miss visande för att den effektiva räntan kan bli så högt som 12 000 % eller mer i en del fall. Hur kan det bli så mycket? När man räknar den effektiva räntan så bakar man in avgifter och andra kostnader i beräkningen. Jag ska försöka förklara detta på ett enkelt sätt. I exemplet använder jag mig bara av räntan och inga andra avgifter eller kostnader. Kalkylen är ungefärlig bara för att förklara vad effektiv ränta är.

Låt säga att du lånar 1000 kronor och 10 % ränta som ska betalas efter 30 dagar.
Efter 30 dagar ska du betala 1000 kronor och 100 kronor i ränta, det vill säga 1100 kronor.
Men när man räknar effektiv ränta så räcker det inte att din lån kostnad är 1100 kronor utan du ska räkna vad lånet kommer att kosta under ett år som om att du inte betalar lånet utan den bara växer.
Med andra ord så av en total kostnad på 1100 kronor så blir den effektiva räntan på ett år cirka 220 procent.
Utvecklar man detta exempel och lägger till kostnader som oftast ingår i lånen. Till exempel administrativa kostnader 75 kronor. Så innebär beräkningen att effektiv ränta räknas ut från månads kostnaden 100 kronor i ränta och 75 kronor i administrativ avgift, det innebär att lånet blir 1175 kronor att betala tillbaka. Den effektiva räntan däremot blir cirka 610 procent.

Det är av denna anledning lån givaren oavsett om du köper en mobil telefon eller lånar pengar genom ett så kallat snabbt lån helst vill använda termen total kostnad istället. Inte konstigt heller eftersom om du tar ett 30 dagars lån så vill man ange kostnaden för ett 30 dagars snabblån och inte vad ett riktvärde på lånet blir under ett helt år.